[ Què és EASSE? ]

The European Association of single-sex Education (EASSE), és una organització sense ànim de lucre amb seu a Londres que agrupa a persones i entitats educatives de més de setze països europeus interessats en el desenvolupament i la promoció de l’educació diferenciada, un estil d’organització escolar que està present en pràcticament tots els països del món.

Actualment, EASSE compta amb 152 centres educatius associats en diferents països de la UE que escolaritzen més de 100.000 alumnes.

EASSE Catalunya va ser constituïda, l’any 2009, com associació amb seu a Barcelona.

[ Què fem? ]

Estudis i investigació científica sobre educació diferenciada.

Execució de projectes i programes dirigits a fomentar el coneixement i la difusió, entre els agents de la comunitat educativa, dels principis de l’educació diferenciada i efectiva igualtat entre homes i dones. 

Creació de xarxes o trobades per a l’intercanvi d’experiències educatives sobre educació i gènere.

Organització d’esdeveniments i publicacions relatives a l’intercanvi de coneixements i la difusió respecte a l’educació diferenciada. 

Formació del professorat de centres d’educació diferenciada o de centres mixts per desenvolupar estratègies didàctiques i d’aprenentatge que contribueixin a desenvolupar les capacitats de l’alumnat.

Assessorament jurídic i promoció dels drets i interessos dels centres educatius amb sistemes d’educació diferenciada, i de les famílies que han triat o volen implantar el model diferenciat en el seu centre. 

[ Què és el Pla d’Igualtat? ]

Amb el Pla d’Igualtat es pretén facilitar a les escoles un Pla d’Intervenció que asseguri la consideració educativa dels temes de gènere. Vol ser una eina útil per posar al dia aquells aspectes sobre els quals existeix una especial sensibilitat social, com són educar els joves sense estereotips de gènere i proposar un model basat en la igualtat d’oportunitats.

El Pla d’Igualtat s’ha d’integrar en el currículum,

adequar-se a l’etapa evolutiva i completar, en la mesura que sigui necessari, el pla de formació de l’alumnat ens els aspectes més relacionals de convivència, coneixement mutu, igualtat, respecte a la diversitat i reconeixement de les aportacions d’homes i dones al llarg de la història.

El Pla d’Igualtat es fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans i en la legislació vigent.

[ Objectius ]

1

Reconèixer i valorar la dignitat i singularitat de cada persona.

2

Educar per aconseguir la igualtat real d’oportunitats, drets i deures.

3

Educar per a la corresponsabilitat home-dona.

4

Educar per a la convivència.

[ Àrees de treball ]

dignitat-de-la-persona

1. DIGNITAT DE LA PERSONA [+]

1.1. Singularitat
1.2. Intimitat
1.3. Diversitat

2. IGUALTAT ENTRE HOME I DONA [+]

2.1. Dignitat
2.2. No discriminació
2.3. Diferència

3. CONVIVÈNCIA [+]

3.1. Relacions interpersonals
3.2. Gestió de les emocions
3.3. Comunicació
3.4. Cura

4. CORRESPONSABILITAT HOME-DONA [+]

4.1. Àmbit familiar
4.2. Àmbit laboral
4.3. Àmbit social

[ Cursos ]

Accedeix aquí al dossier amb el contingut del Pla d’igualtat per a l’Educació Primària 

1.1. Tracta’m com una persona

Dignitat de la persona

5.1. Bona feina!

Corresponsabilitat en el treball

2.1. Som iguals, som diferents

Els conceptes d’igualtat i diferència no són incompatibles quan ens referim a les persones

4.4. La feina a la llar. Qui fa què?

Corresponsabilitat a la família

6.1. Per un món més humanitzat

Conèixer i defensar els drets humans fonamentals

3.2. Convivència

La convivència

5.5. Igualtat en la diferència

Corresponsabilitat en el treball

2.2. Dignitat personal

Igualtat entre home i dona

4.3. Dignitat personal

Corresponsabilitat home-dona a la família

6.4. Dignitat personal

Humanització de la societat

1.2. Dignitat personal

Entendre i valorar la manifestació la intimitat en les diferents manifestacions

3.3. Convivència

La convivència

5.2. Igualtat en la diferència

Reconèixer i valorar la dignitat de qualsevol treball, remunerat o no, pel servei que dona

4.2. Corresponsabilitat a la família

Reconèixer i valorar l’aportació de la família a la societat

5.3. Corresponsabilitat en el treball

Reconèixer i valorar que la presència d’homes i dones al món de l’empresa contribueix a la humanització del seu servei a la societat

5.4. Corresponsabilitat en el treball

Reconèixer i valorar la importància i necessitat de família i treball