[4.3. Dignitat personal]

Edat: 15-16 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 2

Reconèixer les diferències construïdes culturalment.

  • Veure quines diferències existents entre l’home i la dona no tenen una base biològica o psicològica clara i són una creació cultural.
  • Entendre que algunes coses que considerem rols de sexe són simplement costums heretats dels avantpassats.
  • Identificar el que són les diferències construïdes culturalment davant dels tòpics de la dona a la cuina, l’home amb el bricolatge, o altres.

En aquest punt, el nostre objectiu serà entendre que la família és el primer àmbit de relació amb els altres i que, a través d’ella, es transmeten els valors que fonamenten i sostenen una societat, inclosos la igualtat, el respecte a la diferència, la corresponsabilitat…

És en la família on aprenem a superar-nos, a compartir, a treballar en equip, a respectar-nos, a ser generosos; és en la família on es creen els hàbits bàsics que forjaran el caràcter de la persona.