[4.2. Corresponsabilitat a la família]

Edat: 17-18 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 3

Reconèixer les diferències des de la psicologia: tendències, comportaments, interessos, motivació i etapes del procés maduratiu.

  • Analitzar les diferències psicològiques entre l’home i la dona. Analitzar quines tendències i comportaments tenim en comú i quines són clarament diferents.
  • Observar que la maduració psicològica segueix processos diferents i ritmes diferents en cada sexe.
  • Entendre que les diferències psicològiques i de maduració tenen una funció específica i no són motiu de discriminació.
  • Aprendre que aquestes diferències no han de ser motiu de burla, crítica o insult.
  • Saber que l’home i la dona tenen trets comuns i trets diferents.
  • Veure que aquesta complementarietat no es basa només en les diferències sexuals sinó també en les que fan referència a la percepció sensorial, l’expressió de les emocions, el raonament,…
  • Descobrir com homes i dones, en les diferències, podem aportar una sèrie de valors, costums, sentiments i punts de vista que ens fan créixer com a persones.

Es tracta de reflexionar sobre els beneficis que aporta la família a la societat i reconèixer quins factors poden posar-la en perill i com defensar-la i promoure-la.

Video
“La mejor red social”  (2’:58”)
https://drive.google.com/drive/folders/1keDZliHsuxlhoQmB2gACE-FtDM0eVJxT

“La familia: núcleo fundamental de la sociedad” (1’:25”)
https://drive.google.com/drive/folders/1keDZliHsuxlhoQmB2gACE-FtDM0eVJxT

CONCLUSIÓ

Video final

Entrevista José Eulogio López sobre la família i l’economia
https://drive.google.com/drive/folders/1keDZliHsuxlhoQmB2gACE-FtDM0eVJxT