[5.3. Corresponsabilitat en el treball]

Edat: 17-18 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 2

Gestionar les emocions per aconseguir una convivència pacífica entre homes i dones.

  • Aprendre a interpretar i controlar les nostres emocions.
  • Entendre que homes i dones tenen sistemes diferents de gestionar les emocions, i que aquestes emocions es manifesten de diferent manera i en diferent intensitat.
  • Respectar les maneres d’expressar emocions dels altres, entenent que cada cultura i cada generació les manifesten de manera diferent.

La incorporació de les dones a la vida laboral ha estat una millora important per a tota la societat, però, a l’actualitat, han aparegut d’altres situacions i problemes que hem d’afrontar i encara no estan del tot solucionats: la conciliació familiar i professional.