[5.2. Igualtat en la diferència]

Edat: 16-17 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 0

Reconèixer el valor de la complementarietat entre home i dona.

  • Saber que l’home i la dona tenen trets comuns i trets diferents.
  • Veure que aquesta complementarietat no es basa només en les diferències sexuals sinó també en les que fan referència a la percepció sensorial, l’expressió de les emocions, el raonament,…
  • Descobrir com homes i dones, en les diferències, podem aportar una sèrie de valors, costums, sentiments i punts de vista que ens fan créixer com a persones.

Des de la dècada dels 50, es parla cada vegada amb major èmfasi sobre la necessitat d’humanitzar el treball, la qual cosa significa la necessitat que les persones assoleixin en la seva feina una satisfacció de fons, no tan sols aparent. El treball és una activitat exclusivament humana que presenta les següents característiques:

  1. És un esforç cultural. Qualsevol activitat de l’home sobrepassa l’esforç merament biològic, animal. El treball és també un esforç cultural que es desenvolupa en formes inventades de saber fer. La nostra cultura ha anat sempre lligada al treball al llarg de la història.
  2. És perfectiu. La persona pot millorar o corrompre’s mitjançant les activitats que porta a terme, incloses les professionals. En aquest sentit, el treball és més humà en la mesura que es realitza més lliurement, i qualsevol cosa que signifiqui pèrdua de llibertat (submissió a les coses, a les màquines, als diners o als altres) és deshumanitzant.
  3. És relacional i de servei als altres. El treball és sempre una activitat eficaçment productiva d’algú amb altres. Amb eficàcia productiva, perquè suposa sempre una apropiació progressiva i acumulativa del món. Personalment eficaç, perquè és possible fer del treball una via d’apropiació del món per a la persona que treballa. I socialment eficaç en la mesura que afavoreix la cooperació i la solidaritat.

A l’hora d’humanitzar el treball, l’únic important no és la tasca. És decisiu que la persona noti que el treball és vertaderament seu i que tingui una participació activa en la presa de decisions.

No hi ha cap enllaç extern en aquest dossier.