[ 1.1 Tracta'm com una persona]

Edat: 12-13 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 1

Entendre i valorar la dignitat de qualsevol persona com a ésser singular, únic i irrepetible.

  • Comprendre que cada persona es única en tots els aspectes.
  • Entendre que com a sers humans que som, tenim una dignitat completa i inviolable.
  • La nostra singularitat ha de ser respectada alhora que respectem la singularitat de tots els que ens envolten.

Com a éssers humans tenim una dignitat completa i inviolable que requereix un respecte. Potser la dignitat humana no pot ser explicada amb paraules, però sabem els condicionants necessaris perquè aquesta no sigui atacada: respecte, tolerància, comprensió, paciència… Ningú no té dret a considerar indigna a una altra persona. Tothom, fins i tot aquelles persones que consideren que l’han perduda, té la seva pròpia dignitat.

1. Activitat en gran grup

Entre tota la classe es tracta de resoldre a la pissarra els mots encreuats de http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/etica/valors2.htm

2. Activitat de conclusió

vídeo: “La dignidad del ser humano”
https://drive.google.com/drive/folders/1vuAf7y8V2XW-jZzomY29yHoZwewuJnbJ