[6.1. Per un món més humanitzat]

Edat: 13-14 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 3

Reconèixer el valor de la família.

  • Reconèixer que la família és la unió d’un home i d’una dona amb la voluntat de compartir la vida i ser una llar afectiva per als seus fills.
  • Entendre que la família és el primer àmbit de relació amb els altres i que a través seu es transmeten els valors que fonamenten i sostenen una societat. 

Reconèixer que la família és la unió d’un home i d’una dona amb la voluntat de compartir la vida i ser una llar afectiva per als seus fills. Entendre que la família és el primer àmbit de relació amb els altres i que a través seu es transmeten els valors que fonamenten i sostenen una societat.