[5.4. Corresponsabilitat en el treball]

Edat: 17-18 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 3

Reconèixer i valorar la necessitat de desenvolupar habilitats que ens ajudin a comunicar-nos de manera eficient.

  • Entendre que la comunicació amb els altres és fonamental per a la convivència.
  • Veure que el tracte amb els altres s’ha d’efectuar en uns paràmetres concrets, bàsicament marcats pel respecte, l’acceptació i l’educació més bàsica.
  • Aprendre maneres de tractar amb els altres i assimilar estratègies bàsiques de comunicació.

La incorporació de les dones a la vida laboral ha estat una millora important per a tota la societat, però, a l’actualitat, han aparegut d’altres situacions i problemes que hem d’afrontar i encara no estan del tot solucionats: la conciliació familiar i professional.

Video: “El repte de la corresponsabilitat”
https://vimeo.com/62183400

Video: “Si quieres, puedes”
https://www.youtube.com/watch?v=MpLihdGDzGA

Video: “Ser madre es un plus”
https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE