[ 3.1 Tu i jo ens necessitem]

Edat: 12-13 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 1

Reconèixer la igualtat des de la dignitat personal.

  • Veure que homes i dones som iguals en molts aspectes, i que el fet de ser home o dona no ha de condicionar el respecte a la dignitat individual de cada persona.
  • Observar que homes i dones estan igualment capacitats per fer les mateixes coses, tot i que cada sexe té algunes especificitats que habitualment ens empenyen a fer millor certes activitats.

L’existència de diferències entre homes i dones en tots els aspectes, des de la percepció espacial fins a les tècniques de solució de problemes, la percepció del context, els patrons de memòria i els cicles de descans, per nomenar-ne només algunes, no està renyida amb la desitjada igualtat que s’ha de donar en el terreny dels drets i oportunitats. La dona i l’home són diferents i és precisament aquesta diferència la que fa que es complementin i que s’enriqueixin quan col·laboren entre ells d’una manera equitativa. Els estudiosos d’aquest fenomen busquen els orígens de tals diferències en fonts tan diverses com l’evolució, la construcció biològica, els gens, l’acció de les hormones (des de la concepció fins a la mort) i els condicionaments familiars i socials. Els autors ens recorden que aquestes diferències que observen són “una mitjana” –és a dir, hi ha algunes dones que s’apropen menys a la dona mitjana i tenen més en comú amb l’home mitjà i alguns homes que s’apropen menys a l’home mitjà i tenen més en comú amb la dona mitjana. Al mateix temps, els autors sostenen fermament que les diferències sexuals poden comprovar-se en tot el món i al llarg de la història.

Test inicial
https://docs.google.com/forms/d/1u1zS6qK0wm9U4y1WP5T_lB3IEh5PtVsS_h17_dVe1FM/edit

Activitat individual
Video “Reflexión de la amistad”
https://drive.google.com/file/d/1z8wIJpiByzUCP9lMfa7mh1FDWy2R_cBu/view

Rutina de pensament
“Veig, penso, em pregunto”.
https://drive.google.com/file/d/1Cj22LTpvWccrzKKn9Pf0bvn1xkcUHt_G/view