[1.2. Dignitat personal]

Edat: 16-17 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 0

Entendre i valorar la pròpia intimitat.

  • Entendre que cada persona té un espai íntim, propi i inviolable.
  • Veure que aquesta dimensió íntima és vital per a la formació de la personalitat i la millora com a persona.
  • Entendre que cal respectar la intimitat dels altres com respectem les seves propietats materials o les seves creences i costums.
  • Entendre que hem de defensar la nostra intimitat i no en podem fer un ús indiscriminat i lax.

Wikileaks: espionatge global.

Edward Snowden és un expert en seguretat informàtica. Vatreballar a la CIA i a la NSA (National Security Agency), d’onva fer públics documents.