[2.2. Dignitat personal]

Edat: 15-16 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 2

Entendre i valorar la intimitat dels altres i la seva diversitat.

  • Descobrir que activitats o costums d’altres cultures o creences, tot i ser molt diferents de la nostra, són respectables i acceptables.
  • Adonar-se que, coses que per a nosaltres són molt normals, per a altres persones són temes més íntims i privats.
  • Comprendre el sentit del dejuni (Pasqua, Ramadà), el nuviatge, la higiene, etc. El límit al degut respecte a les tradicions, cultures i religions es troba en la dignitat humana.

Homes i dones tenim els mateixos drets i deures. Ens ajudarà a pensar que hi ha rols de sexe que són simplement costums heretats de temps passats, però que poden i han de canviar en el moment en què ens trobem.

Ens ajudarà a entendre això si valorem les fites d’igualtat aconseguides i analitzem les desigualtats encara existents.

És una necessitat del món actual aprendre a detectar i a resoldre situacions de discriminació que encara tenen lloc a la nostra societat.