[4.4. La feina a la llar. Qui fa què?]

Edat: 13-14 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 1

Reconèixer, valorar i saber fer efectiva la corre

  • Entendre que una família es fonamenta en un home i una dona, i que ambdós són responsables del bon funcionament familiar.
  • Veure que totes les tasques de la llar i totes les obligacions familiars han de ser compartides, que no hi ha tasques exclusives per a cada sexe.
  • Reconèixer que històricament es tendia a repartir tasques entre els dos per motius de cultura, força física, etc., però això passa per inèrcia i no per condicionants ferms.

La família és el primer àmbit de relació amb els altres i, a través d’ella, es transmeten els valors que fonamenten i sostenen una societat, inclosos la igualtat, el respecte a la diferència, la corresponsabilitat,… Cal fomentar que, en l’àmbit familiar, es proporcionin els paràmetres i les aptituds necessàries per a la vida en societat, per a un món més igualitari. En la família, es reconeix el valor del cicle vital d’una persona: la maternitat i la paternitat, la infantesa i la vellesa, etc.

ACTIVITAT EN GRUPS COOPERATIUS

Vídeo de la Junta de Andalucía. “Corresponsabilidad”
https://www.youtube.com/watch?v=XUBJOGfTgWg

Vídeo de Hirukide, Associació de Famílies Nombroses al País Basc. “Si quieres, puedes”.
https://www.youtube.com/watch?v=MpLihdGDzGA

ACTIVITAT DE CONCLUSIÓ

Vídeo “Anunci Ariel. Índia”.
https://drive.google.com/file/d/0BzoJdsUpi9MzX1dKTy1SNU9QOU0/view