[2.1. Som iguals, som diferents]

Edat: 13-14 anys

Lectures: 0

Duració: 45min

Videos: 3

Entendre i valorar la intimitat dels altres i la seva diversitat.

  • Descobrir que activitats o costums d’altres cultures o creences, tot i ser molt diferents de la nostra, són respectables i acceptables.
  • Adonar-se que, coses que per a nosaltres són molt normals, per a altres persones són temes més íntims i privats. 
  • Comprendre el sentit del dejuni (Pasqua, Ramadà), el nuviatge, la higiene, etc.
  • El límit al degut respecte a les tradicions, cultures i religions es troba en la dignitat humana. 

La situació de la dona ha millorat als països desenvolupats, si més no formalment, les dones gaudeixen dels mateixos drets que els homes. Tenen el mateix dret a l’educació i, fins a cert punt, ha millorat el seu accés al treball. No obstant això, en els països en vies de desenvolupament, on viuen dos terços de la humanitat, la dona continua sent objecte de discriminació, marginació, violència, esclavatge,… Millorar la situació de la dona en el món és una assignatura pendent. Ella és el motor de la societat, l’esperança per a assolir un món més just i solidari. Eliminar la discriminació per raons de gènere i promoure l’autonomia de la dona són dos dels desafiaments més grans als quals ha d’enfrontar-se avui la nostra societat.

ACTIVITAT PER PARELLES

Video
Nike-Equality
https://drive.google.com/drive/folders/14K2DsfqgrfYJ4G8-yU274lgJjDjWiJR8

Veig, penso
https://drive.google.com/file/d/1Cj22LTpvWccrzKKn9Pf0bvn1xkcUHt_G/view

ACTIVITAT EN GRUP COOPERATIU

Video Gender Equality (1’08”)
https://drive.google.com/file/d/1BIY7twhXkE9n8M2e4Hr4nKnCv8H6DNwv/view

CLOENDA

Video 1+1 Equal Different Complementary” (0’57”) https://drive.google.com/file/d/1tdTORmACNZTHkpx82nfSMeD5Tm7vGk-3/view