[5.1. Bona feina!]

Edat: 12-13 anys

Lectures: 1

Duració: 45min

Videos: 4

Reconèixer i valorar la necessitat que tenim els uns dels altres en el propi procés de millora.

  • Entendre que les persones som éssers socials i que avancem sempre que interactuem amb els altres.
  • Ser conscients que quan ens relacionem som capaços d’aprendre coses noves, reconèixer les nostres virtuts i detectar els nostres defectes, la qual cosa ens ajuda a millorar com a persones.

Des de la dècada dels 50, es parla cada vegada amb major èmfasi sobre la necessitat d’humanitzar el treball, la qual cosa significa la necessitat que les persones assoleixin en la seva feina una satisfacció de fons, no tan sols aparent. El treball és una activitat exclusivament humana que presenta les següents característiques:

  1. És un esforç cultural. Qualsevol activitat de l’home sobrepassa l’esforç merament biològic, animal. El treball és també un esforç cultural que es desenvolupa en formes inventades de saber fer. La nostra cultura ha anat sempre lligada al treball al llarg de la història.
  2. És perfectiu. La persona pot millorar o corrompre’s mitjançant les activitats que porta a terme, incloses les professionals. En aquest sentit, el treball és més humà en la mesura que es realitza més lliurement, i qualsevol cosa que signifiqui pèrdua de llibertat (submissió a les coses, a les màquines, als diners o als altres) és deshumanitzant.
  3. És relacional i de servei als altres. El treball és sempre una activitat eficaçment productiva d’algú amb altres. Amb eficàcia productiva, perquè suposa sempre una apropiació progressiva i acumulativa del món. Personalment eficaç, perquè és possible fer del treball una via d’apropiació del món per a la persona que treballa. I socialment eficaç en la mesura que afavoreix la cooperació i la solidaritat.

A l’hora d’humanitzar el treball, l’únic important no és la tasca. És decisiu que la persona noti que el treball és vertaderament seu i que tingui una participació activa en la presa de decisions.

ACTIVITAT EN GRUPS COOPERATIUS

Videos:
“Consejos para conciliar la vida familiar y la laboral” (3’08”)
https://drive.google.com/file/d/1mUJ63_R0XTqUUeyaVUQVyiJbYT3LEO4V/view

“Decálogo de buenas prácticas. Observatorio de género” (5’46”)
https://drive.google.com/file/d/1hNVO93v-b2vvEGvwA0aWj56Z_gg4h96B/view

“Mi bebé o mi trabajo. Dinámica para reflexionar sobre la conciliación de la vida laboral y familiar” (4’15”)
https://drive.google.com/file/d/1gNDU0KhJ44JPIRKYi3DbaXNl4jF7mqQw/view

“Si quieres, puedes” (2’05”)
https://drive.google.com/file/d/12CJSReP8AGupCA9rWV-LYft95yx0bMV3/view