[5.5. Igualdad en la diferencia]

Edad: 14-15 años

Lecturas: 0

Duración: 45min

Videos: 2

Valorar les persones i tenir-ne cura.

  • Entendre que l’ésser humà ocupa un lloc únic entre els éssers vius i que totes les cultures i religions l’han considerat com l’element més important de la creació.
  • Comprendre que totes les persones que conformen la societat humana tenen la mateixa dignitat i que no podem atorgar-la ni retirar-la, sinó només reconèixer-la i respectar-la.
  • Respectar i cuidar la vida dels altres, més enllà de tota circumstància (intel·ligència, sexe, edat, salut, ètnia…), reconeixent el seu valor absolut com a persona pel simple fet de ser-ho.
  • Descobrir la importància que té acompanyar els malalts, ajudar els que passen necessitat, defensar els febles, etc. i valorar la seva aportació a la societat.

Visualizaremos un video para descubrir si en nuestro entorno existen situaciones de carencia de equidad en la distribución y el reconocimiento del trabajo hecho, según si se trata de una mujer o de un hombre.

Darnos cuenta que la mujer puede integrarse en el mundo laboral conciliando su vida personal, familiar y profesional, pero que, para conseguirlo, no solo es necesario permitirlos acceder a los mismos lugares de trabajo, sino también ser conscientes que existen situaciones injustas que se tienen que reconocer y cambiar.

Video

https://drive.google.com/file/d/1p1b5yxDAb4Ba5UC9HYZEbTuWWUHncyHJ/view?pli=1